-4058831969869401403_4L1A2509.jpg

Drink

This is the page description.

 

Beer

Sapporo Premium Beer
Orion Premium Draft Beer
Kizakura Kyoto Matcha IPA
Kizakura Kyoto Yuzu White
Iwatekura Sansho Ale

futsushu

Seitoku Bessen

Namazake

Yucho Kaze no Mori “Wind of the Woods”
Kameizumi “Eternal Spring”
Kamoizumi “Red Maple”
Tahoma Fuji
Tedorigawa Kinka “Gold Blossom” 

honjozo and junmai

Asabiraki “namacho”
Izumo Fuji “Ancient Shrine”
Saiya Yuri Masamune “Beautiful Lily”
Seikyo Takehara “Mirror of Truth”
Tenzan Shichida Junmai

Ginjo and junmai ginjo

Dewazakura Omachi “Jewel Brocade”
Dewazakura Oka “Cherry Bouquet”
Kubota Ginjo Genshu
Imada Fukucho “Moon on the Water”
SakeOne “Yomi”
Seikyo “Ancient Strain”
Suigei “Drunken Whale”
Watari Bune “the 55”
Yuki no Bosha “Cabin in the Snow”

daiginjo and junmai daiginjo

Dassai 50
Dewazakura Ichiro “Abbey Road”
Higashiyama Konteki “Pearls of Simplicity”
Higashiyama Konteki “Tears of Dawn”
Joto “Clocks”
Kikusui Sakamai
Kurosawa Ginrei
Ryujin Oze x Rose
Tatenokawa 50 Nakadori

Kimoto and Yamahai

Manatsuru 1751 “True Vision”
Tamagawa “Red Label”
Tedorigawa “Silver Mountain”
Tohoku Meijo Makiri Super Dry
Yuho “Rhythm of the Centuries”

Nigori Sake

Joto “The Blue One”

Unusual Sake

Joto “Yuzu” Yuzushu
Kamoizumi Komekome “Happy Bride”
Tamagawa “Time Machine”
Kamoizumi “Umelicious”
Dewatsuru “Sakura” Emaki Rose

 

 


IMG_2011.jpg