-4058831969869401403_4L1A2509.jpg

Drink

This is the page description.

 

Beer

Sapporo Premium Beer
Orion Premium Draft Beer
Kizakura Kyoto Matcha IPA
Kizakura Kyoto Yuzu White
Kizakura Lucky Dog
Iwatekura Sansho Ale

GINGER BEER

Timber City Ginger Season Special (non-alcoholic)
Timber City Ginger Seasonal South Sound Pounder


Futsushu

Choryo Taruzake
Seitoku Bessen


Honjozo / Junmai

Imada Fukucho “Forgotten Fortune”
Eiko Fuji “Dry Mountain”
Kenbishi Kuromatsu
Asakiraki Nama Chozo
Takatenjin “Sword of the Sun”
Gozenshu 9
Kawatsuru “Cranes of Paradise”
Masumi Okuden Kantsukuri “Mirror of Truth”
Seikyo Takehara
Taiten Shiragiku Mikinishiki
Tenzan Shichida
Asamai Ama No To
Huchu Homare Taiheikai
Suigei “Drunken Whale”
Yamada Shoten “Everlasting Roots”


Ginjō / Junmai Ginjō

Kubota Ginjō
Imada Fukucho “Moon on the Water”
Kanbara “Bride of the Fox”
Watari Bune “The 55”
Yuki no Bosha “Cabin in the Snow”
Chiyonosono “Sacred Power”
SakéOne Yomi
Tensei “Song of the Sea”
Siden Omachi
Masumi Hiyaoroshi
Tahoma Fuji
Narutotai “Red Snapper”
Kameizumi “Eternal Spring”


Daiginjō / Junmai Daiginjō

Chikurin Karoyaka “Lightness”
Dassai 50
Dewazakura Ichiro “One Direction”
Higashiyama Konteki “Tears of Dawn” (Daiginjō)
Higashiyama Konteki “Pearls of Simplicity” (Junmai Daiginjō)


Bodaimoto / Kimoto / Yamahai

Hanagaki (Junmai Kimoto)
Yuho “Rhythm of the Centuries” (Junmai Kimoto)
Tamagawa “Red Label” (Yamahai Genshu)
Kenbishi Mizuho (Junmai Yamahai)
Manatsuru 1751 (Junmai Yamahai)
Choryo Taruzake Omachi (Junmai Yamahai)

Unusual Shubo

Tamagawa “Time Machine”


nigorizake

Joto “Blue” (Junmai)

UmeSHU

Ippongi Hannyatou
Kamoizumi “Umelicious”


 
IMG_2011.jpg